Selamat atas Kelulusan Kelas XII

Pengumuman kelulusan untuk siswa kelas XII akan diinformasikan melalui aplikasi e-Kelulusan SILULU (Sisten Informasi Kelulusan) SMA Negeri 1 Bandung pada tanggal 03 Mei 2020 Pukul 13.00 dengan memasukkan NIS pada laman berikut ini: